تصفیه خانه فاضلاب ملارد

 


 شهریور1398

 


            بازدید مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از تصفیه خانه ملارد.
پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر ملارد از سال ۹۵ در سه مدول آغاز شده است . مدول اول آن با ۷۶ درصد پیشرفت ظرفیت ۳۵۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز پساب را داراست و ۲۳۵۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

 روش این تصفیه خانه  SBR  است که یکی از روش های نوین تصفیه فاضلاب با کارایی بالا به شمار می رود، قرار داد ساخت آن به روش BOT بین شرکت آب و فاضلاب با شرکت مهرآب تصفیه است که سرمایه گذار شرکت سازنده بوده و پس از بهره برداری 20ساله به آبفا واگذار خواهد کرد.اواخر سال 98 این تصفیه خانه به بهره برداری میرسد.


مهرماه 1398


 بازدید فرماندار ملارد از تصفیه خانه فاضلاب ملارد.


اردیبهشت ماه 1399


 

افتتاح رسمی تصفیه خانه فاضلاب ملارد توسط ریاست محترم جمهور بصورت ویدئو کنفرانس