سوابق

سوابق اجرایی
شرکت مهرآب تصفیه

مهراب تصفیه مفتخر به همکاری با سازمان ها و شرکتهای معتبر

برخی از سوابق این شرکت :

​​​​​​​ - احداث بخشی از شبکه جمع آوری ،انتقال ، تامین مالی ، احداث وبهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب قره ضیالدین در استان آذر بایجان غربی(BOT) سال 1391-1410
- مشارکت در کنسرسیوم تامین مالی، طراحی، ساخت وبهره برداری تصفیه خانه آب شرب شهر ارومیه (BOT) ( ظرفیت 2000لیتر در ثانیه) سال1398-1421
- اجرا ،تهیه ونصب تصفیه خانه آب ایواغلی در استان آذر بایجان غربی سال 1388
- طراحی ،ساخت وبهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر ملارد در استان تهران(BOT) سال 1395-1415(ظرفیت 36000مترمکعب در شبانه روز )
- تامین مالی ،طراحی،ساخت وبهرهبرداری تصفیه خانه اضطراری شهر ملارد در استان تهران سال 1395-1398
- طراحی ،ساخت تصفیه خانه کندوان استان آذربایجان شرقی سال1390
        -تکمیل کارهای ساخت تصفیه خانه بوکان در استان آذر بایجان غربی1390
        - تولید،ذخیره ،انتقال آب ونگهداری ،حفاظت بهره برداری ،راهبری وراه   اندازی وتعمیرات از کلیه چاه ها ومخازن ذخیره وانتقال شهر سلماس در استان آذربایجان غربی سال 1388-1391  

تقدیرنامه ها

دفاتر
​​​​​​​در سراسر ایران

2

کارکنان

65

- ISO 9001

گواهینامه ها

- صلاحیت در رسته آب، بهره برداری، نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاظلاب

دارای دو لوح تقدیر

تشویقات